Voorbeeldexamenvragen alle vakken eerste bachelor eerste semester (pdf-document, opgave + oplossing)

Zo ben je beter voorbereid op het examen.

Oefening baart kunst. Oefen de theoretische leerstof zelfstandig in door voorbeeldoefeningen op te lossen. Onze studenten hebben dit document afgelopen academiejaar als zéér nuttig ervaren. Het document bevat voorbeeldvragen voor volgende cursussen : economie, ethische en rechtsfilosofische stromingen, internationaal en europees recht, basisbegrippen van recht, staatsrecht en geschiedenis van de politiek en van het publiek recht.

Oefening baart kunst. Oefen de theoretische leerstof zelfstandig in door voorbeeldoefeningen op te lossen. Onze studenten hebben dit document afgelopen academiejaar als zéér nuttig ervaren. Het document bevat voorbeeldvragen voor volgende cursussen : economie, ethische en rechtsfilosofische stromingen, internationaal en europees recht, basisbegrippen van recht, staatsrecht en geschiedenis van de politiek en van het publiek recht.

More Details Try Demo

0.87MB PDF Download

EUR 99.00


Question? Contact Us